ГЕРБ Меню

Запазване на минно-енергийния комплекс като гарант за енергийната ни независимост и съхраняване на работните места

Ние сме единствените, които работят за запазването на всички работни места и съхраняването на дейността на комплекса „Марица изток“, който е гарант за енергийната независимост на България.