ГЕРБ Меню

Минимум 10 млн. лв. целеви средства за ремонти на пътища и улици в селата

Ще работим за осигуряването на минимум 10 млн. лв. целеви средства, необходими за ремонти на пътища и улици в малките населени места.