ГЕРБ Меню

Достатъчно целеви средства за ремонти на пътища

Достатъчно целеви средства за ремонти на пътища, улици и подобряване на средата в селата.