ГЕРБ Меню

Технологично развитие

Превръщане на Старозагорския регион в център на технологично развитие. Изграждане на нови индустриални зони и привличане на инвестиции.