ГЕРБ Меню

Създаване на нови индустриални зони

През следващите четири години сме амбицирани да създадем в региона  нови работни места и да не загубим нито едно съществуващо. Водим успешна политика по изграждане на индустриални зони в партньорство между община и държава. Ще работим активно такъв тип зони да се развият край Казанлък и Чирпан.