ГЕРБ Меню

Модерна образователна система и среда

През последните години повишихме заплатите на преподавателите и ще продължим да работим, за това да имаме най-добрите условия нашите деца да получават нужните знания и умения. 
Поемаме ангажимент да бъдат създадени нови, съвременно оборудвани кабинети, площадки за безопасност на движението, както и за изграждане на нова спортна площадка във всяко училище. 
Хората в системата са ключът към по-добро образование. Ангажираме се да увеличаваме възнагражденията в сектора с темп, изпреварващ увеличението на средната заплата за страната, да поддържаме на средните учителски заплати на ниво над 125 % от средните за страната и да повишим средната заплата във висшето образование до ниво от над 140% от средната за страната.