Прехвърляне на собствеността на АГ комплекса в Стара Загора от държавата на общината

Тази сграда в съзнанието на всеки старозагорец е свързана със здравеопазване. Затова с общи усилия – на държавата и общината, ще направим така, че тя да бъде ремонтирана и в нея да се базират всички общински дружества свързани с доболничната помощ – лични лекари, лаборатории и др. Предвиждаме и създаването на спортен диспансер.