Политика по доходите осигуряваща по-висок стандарт на живот.

ГЕРБ гарантира, че до края на 4-годишния мандат ще бъде запазен плоският данък за всички физически и юридически лица. Средната работна заплата в края на периода ще достигне 1500 лв., а минималната работна заплата 650 лв.
Брутният вътрешен продукт на страната ще достигне 120 млрд лв.