Създаване на икономическа зона „Загоре“

Бизнесът и Община Стара Загора вече работят активно за реализирането на тази идея. Разговори се водят с всички кметове на общини от областта, за да бъде икономическата зона работеща в интерес на целия регион. „Загоре“ ще даде възможност за привличане на нови инвестиции и откриване на нови работни места.