Сигурността и спокойствието на българските граждани за нас са приоритет от изключителна важност.

Подкрепяме тезата, че мигрантите трябва да са близо до своите граници, мигрантските центрове да се създават в най-близката мирна държава до тяхната родина. Нашите граници са на първо място български и едва след това – европейски.

Народните представители от ГЕРБ, избрани от Старозагорски избирателен район, ще работим за изпълнението на един от основните приоритети, заложени в програмата ни, а именно създаване на Общинска полиция, която е изцяло под управлението на общините. В момента тя е на двойно подчинение – на кмета и на ОД на МВР. Това затруднява използването й, освен това е твърде скъпа и само големите градове могат да си позволят да разполагат с такава. Реализирането на нашата идея за Общинска полиция с разширени правомощия, ще облекчи бюджета на общините и ще работи пряко за ограничаване на битовата престъпност в малките населени места.
Тази идея бе издигната на национално ниво от кмета на Стара Загора Живко Тодоров, защитена пред ръководството на МВР и одобрена от градоначалниците на общините. Ние ще настояваме тя да влезе в дневен ред на 44-то НС, още в първите седмици от неговата работа.