ГЕРБ Меню
117

Пламен
Георгиев

Икономист

Пламен Георгиев Георгиев е бакалавър по макроикономика в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Изучава „Политически мениджмънт и публични политики“ – магистърска степен в Нов български университет – София. Работил е в банковата сфера и във водеща българска компания за телекомуникационните услуги. Кмет е на гр. Крън за мандат (2019 – 2023 г.)

117