ГЕРБ Меню
111

Динко
Михайлов

Строителен инженер

Динко Танев Михайлов е инженер. Завършил е специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ във ВСУ „Любен Каравелов“ – София. От 2010 г. до момента работи като строителен инженер. Общински съветник от ПП ГЕРБ мандат 2015 – 2019 г. и 2019 – 2023 г.

111