ГЕРБ Меню
122

Димитър
Пандазиев

Оператор на металорежещи машини

Димитър Христов Пандазиев е завършил средно специално образование в СПТУ по машиностроене – Стара Загора. Бил е управител на частни дружества. Кмет е на с. Богомилово за мандат (2019 – 2023 г.)

122